விநியோகம்

விற்று
ப்ரிமிடிவோ டி மாண்டுரியா ஸோல்லா 2017

விக்னெட்டி டெல் சாலெண்டோ

€ 9.00

Batic ரோஸ் 2020

Batič

€ 14.70

விற்று
கனேஸ் நீரோ டி ட்ரோயா 2016

கான்டினா டியோமெட்

€ 23.00

Ca 'Dei Frati Brolettino 2018

Ca 'dei Frati

€ 19.36

விற்பனை
Ca 'Dei Frati I Frati Lugana 2019

Ca 'dei Frati

€ 13.50 € 13.40

மால்வாசியா நேரா ஸோல்லா 2018

விக்னெட்டி டெல் சாலெண்டோ

€ 11.00

க்ளோஸ் டி லாஸ் சியட் 2016

க்ளோஸ் டி லாஸ் சியட்

€ 15.80

விற்று
மார் டி ஃப்ரேட்ஸ் அல்பரினோ 2018

மார் டி ஃப்ரேட்ஸ்

€ 15.00

விற்று
Ca 'Dei Frati Ronchedone 2016

Ca 'dei Frati

€ 19.72

விற்று
ஃபின்கா பகாரா தபா 2017

ஃபின்கா பகாரா

€ 12.50

Cantina Sava Poggio Pasano Primitivo Di Manduria 2018

கான்டினா சவா

€ 6.00

ப்ரிமிடிவோ - மெர்லோட் சோல்லா 2018

விக்னெட்டி டெல் சாலெண்டோ

€ 8.54

லிவியோ ஃபெல்லுகா ஷரிஸ் 2018

லிவியோ ஃபெல்லுகா

€ 15.00

ஜாகான்சிக் உவியா 2017

ஜாகோனிக்

€ 23.00

விற்று
ஃபின்கா பகாரா யேயா 2018

ஃபின்கா பகாரா

€ 8.50